Biserica Domnească Ruginoasa

8
Hram: Adormirea Maicii Domnului
An construcţie: 1811
Ctitor: Sandu şi Ecaterina Sturdza

Scurtă descriere

Lângă palatul de la Ruginoasa , ridicat de vistiernicul Sandu Sturdza se ridică, în 1811, biserica cu hramulAdormirea Maicii Domnului, pe locul unde fusese cândva o biserică de lemn.

Biserica înălțată din piatră și cărămidă, respectă stilul arhitectural moldovenesc, cu planul în formă de cruce, având la intrare, pe pronaos, turnul clopotniță înalt de 37 de metri.

Biserica mai păstrează câteva icoane din pictura murală originală și obiecte de cult vechi.

Aici au fost depuse rămășițele rămăşiţele pământeşti ale domnitorului Alexandru Ioan Cuza (20 martie 1820, Huşi Moldova – 15 mai 1873, Heidelberg, Germania) – care au fost strămutate apoi la Biserica Sf. Trei Ierarhi din Iași – și ale celor doi fii ai săi, Alexandru şi Dumitru.

În racla din lăcaș sunt și osemintele mamei lui Cuza, Soltana, ale fratelui acestuia, Dimitrie și ale unchiului Grigori Cozantini. În criptă sunt depuși Sandu şi Ecaterina Sturdza (ctitorii acestei biserici) cu fiii lor.