Biserica Sf. Teodori

p1160555
Strada Sf. Teodor nr. 14, o străduță mică care urcă către Bolta Rece și către Vila Sonet, casa memorială a poetului Mihai Codreanu
Datare 1750-1761
Hram :Sf. Teodor Tiron (17 februarie) şi Sf. Teodor Stratilat (8 februarie)
Scurta descriere

La început, s-a crezut că edificiul a fost construit de Istrate Dabija Vodă(1661-1665) şi doamna sa, Dafina(Bogdan: 230) Descifrând însă inscripţiile slavone de pe două icoane vechi(1902), Gh. Ghibănescu arăta că pe locul actualului aşezământ existase un altul din lemn, ridicat, se pare, în timpul domnitorului mai sus amintit, chiar de donatorii acelor odoare: marele vornic al Ţării al Ţării de Sus, Solomon Bârlădeanul şi soţia sa Maria(Bogdan: 230). Nu avem izvoare care să ateste sigur acest fapt. Totuşi, biserica exista în iunie 1669, căci un document de la acea dată îl menţiona pe Gligor, preot al respectivului lăcaş(Caproşu: 374). Un altul îl pomenea, la 7 iunie 1797, pe „popa Toader de la Sf. Teodor”(Iftimi: 218-219). Biserica din lemn a ars în 1735 şi în 1760, fiind construită imediat una din piatră(1761?), pe cheltuiala călugăriţei Sofia, fostă soţie a răposatului Constandin Tudori şi fiică a jitnicerului Iordache Vârnav(Bogdan: 230-231; Caproş: 374-375).Ori de câte ori vorbim de acest aşezământ, nu putem uita de „Pomelnicul ctitorilor…”, care acoperă perioada 1 martie 1842-17 august 1858(Iftimi: 221). Este un repertoriu al marilor familii din acea epocă(păstrat la Arhivele Naţionale din Iaşi), extrem de valoros pentru cercetătorii istoriei şi memoriei sociale de la începuturile modernităţii noastre. Unele pomelnice de familie conţin inclusiv acei membri care, călugărindu-se, nu mai erau de obicei incluşi în arborele genealogic(Iftimi: 234-235).  Importantă pentru istoria culturii noastre este şi colecţia de minee tipărite la Râmnicu Vâlcea(1779-1780), cu diferite însemnări (despre un eveniment sau altul), lăsate de persoanele care le răsfoiau(Erhan: 172).

De mare valoare, în afara stilului arhitectonic deosebit, este și iconostasul Bisericii „Sfinții Teodori”, care are icoane din trei epoci diferite, remarcabile fiind icoanele împărătești și icoana de hram a Sfinților Teodori, pictate la 1665, provenind de la vechea biserică de lemn a lui Solomon Bârlădeanul, primul ctitor al lăcașului.