Mănăstirea Cetățuia

untitled-design-7-copy-copy-copy

Hram: Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel – 29 iunie
An construcţie: 1669-1672
Ctitor: Domnitorul Gheorghe Duca

Scurta descriere

Gândită şi ca loc de refugiu şi rezistenţă armată, Mănăstirea Cetăţuia a fost ridicată între anii 1669 – 1672 de către domnitorul Gheorghe Duca. Din acest motiv zidul exterior are metereze iar în colţuri sunt amplasate turnuri.

Zidul de incintă este înalt de 7,0 m. şi lat de 1,4 m., construit din piatră masivă are turnuri de colţ, drum de strajă şi metereze cu diverse deschideri pentru arme de foc şi arcuri şi pentru turnuri. Intrarea în incinta se face pe sub turnul clopotniţă construit din blocuri masive din piatră având laturile de est şi vest încastrate în zidul de incintă.

În incintă se află chilii, bucătăria, stăreția cu trapeza, pivnițe pentru vinul obţinut din podgoria proprie şi casa domnitorului cu baia turcească. În partea de sud se află sala gotică “Anastasia Doamna” cu celebrele pivnițe de la Cetățuia, despre care se spune că ar fi fost legate printr-un tunel de Curtea Domnească. Dar, potrivit istoricilor, aceasta este doar o legenda, iar specialiştii în construcţii spun ca ar fi fost imposibil de construit un asemenea tunel care ar fi trebuit să traverseze, pe dedesubt, zona mlăştinoasă a Bahluiului, numită şi La broscărie.

Din punct de vedere al arhitecturii, Biserica Mănăstirii Cetăţuia este considerată de specialişti drept o copie sobră a Bisericii Trei Ierarhi, ctitorie a lui Vasile Lupu din 1639.

Înăuntru se află mormântul domnitorului Gheorghe Duca, a fiicei sale, Doamna Maria, al fratelui, Saul, şi al fiului, Ioniţă.

În 1682 la Cetățuia a luat fiinţă o tipografie unde au fost tipărite cărţi pentru bisericile din Orient. De funcţionarea tiparniței se ocupau călugări care cunoșteau limba greacă, sub supravegherea ieromonahului Mitrofan, care a ajuns apoi episcop de Huşi.

Muzeul Mănăstirii este o altă atracţie turistică, alături de turnul “Cina Pelerinului” din care se poate admira panorama Iaşului.