Mănăstirea Miclăușeni

miclauseni
Hram: Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil – 8 noiembrie
An construcţie: 1787
Ctitor: familia Sturdza

Scurta descriere

În anul 1752, vornicul Ioan Sturdza (1710-1792) a ridicat aici un conac boieresc cu demisol şi parter şi care avea formă de cruce. În 1787, el a construit o biserică de lemn cu hramurile “Sf. Voievozi” şi “Buna Vestire” pentru a servi ca paraclis al curţii boiereşti.

Între anii 1821-1823, marele logofăt Dimitrie Sturdza (1756-1846), fiul lui Ioan Sturdza, şi soţia sa Elenco, au reconstruit biserica de curte în stil neoclasic, aşa cum poate fi văzută astăzi. El a înzestrat-o cu o frumoasă catapeteasmă în stil baroc şi cu numeroase obiecte de cult valoroase.

La 1841 au fost aduse în biserică moaștele a șase sfinți Apostoli. În timpul primului război mondial, la 10 noi 1917, Maria C. Sturdza a ridicat bunurile bisericești şi le-a dus la palat. Au fost restituite bisericii în 1931. Viața monahală a durat până la apariția decretului comunist 410/1959, când mănăstirea a fost desființată. La inițiativa Arhiepiscopului Iașului mănăstirea a fost reînființată în 1994, având obște de maici.